Áp thuế tiêu thụ đặc biệt rượu, bia: Doanh nghiệp kiến nghị xem xét lại

Đó là ý kiến của các doanh nghiệp trong ngành bia, rượu trước việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2015/NĐ-CP và Thông tư số 195/2015/TT-BTC.

Ngày 28/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108). Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 195).

Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đã có văn bản gửi xin ý kiến của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ uống về tình hình triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Tài chính.

Thời hạn có hiệu lực thi hành văn bản: Quá gấp

Việc Nghị định 108 được ban hành vào ngày 28/10/2015 và Thông tư 195 được ban hành vào ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 là quá gấp để các doanh nghiệp trong ngành đồ uống có thể kịp thời điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh của năm 2016 vì các kế hoạch này đã được xây dựng từ nhiều tháng trước đó. Việc này ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng ảnh hướng đến tính ổn định chính sách và môi trường đầu tư của Nhà nước – vốn đang được đánh giá là linh hoạt và khách quan.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) hiện hành (Luật 27 và Luật 70) về giá tính thuế TTĐB “đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra”. Như vậy, theo nội dung quy định của luật thì không có sự phân biệt giữa giá bán ra của cơ sở kinh doanh độc lập và cơ sở kinh doanh trong hệ thống thương mại. Tuy nhiên, nội dung nghị định và thông tư lại loại các cơ sở kinh doanh trong hệ thống thương mại ra khỏi quy định về cơ sở thương mại tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5. Theo ý kiến của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội, nội dung này cũng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành.

Hiện tại, Quốc hội vẫn đang xem xét việc thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, trong đó có một số nội dung liên quan đến các quy định về thuế TTĐB. Nếu Quốc hội thông qua luật thì quy định về thuế TTĐB trong luật sẽ có hiệu lực (có thể là ngày 01/7/2016), muộn hơn so với Nghị định 108 và Thông tư 195 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016). Vì vậy, đề nghị cần xem xét để kiến nghị xin lùi lại thời điểm có hiệu lực của nghị định và thông tư này đến ngày 01/01/2017.

Cách xác định giá tính thuế mới: Khó thực thi

Về cơ bản, giá tính thuế TTĐB vẫn là giá bán ra của cơ sở sản xuất, nhưng Nghị định 108 và Thông tư 195 có thêm quy định: “Giá làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá bán của cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bán ra, nhưng không được thấp hơn 7% so với giá bán bình quân trong tháng của cùng loại sản phẩm do các cơ sở kinh doanh thương mại bán ra” và “Cơ sở kinh doanh thương mại quy định tại điểm này không có mối quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất”Theo quy định này thì giá tính thuế TTĐB sẽ được tính dựa theo giá bán ra cuối cùng của công ty phân phối có quan hệ công ty mẹ, công ty con đối với công ty sản xuất và không được cao hơn 7% so với giá công ty sản xuất bán ra. Việc quy định này đem đến một số khó khăn cho doanh nghiệp.

Thứ nhất, vai trò của các hệ thống thương mại trong các doanh nghiệp, tập đoàn bia là rất quan trọng, giúp nhà sản xuất chuyên tâm vào sản xuất. Với mức quy định trần trước đây là 10% thì các doanh nghiệp phân phối có quan hệ công ty mẹ, con với công ty sản xuất – được cho là có thể trang trải được các chi phí phân phối, hoạt động văn phòng, bán hàng … Nhưng khi giảm xuống 7% như quy định hiện nay thì các doanh nghiệp này sẽ không thể bảo đảm được việc bù đắp các chi phí kể trên dẫn đến việc giảm sút doanh thu và ngân sách đóng góp cho Nhà nước, đồng thời, sẽ ảnh hưởng đến sự chuyên môn hóa và hiệu quả trong sản xuất của doanh nghiệp.

Để phù hợp với các quy định của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh và Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, các công ty sản xuất và nhập khẩu rượu cũng không thể bắt buộc hay bảo đảm được mức giá bán ra của các công ty phân phối trong cùng hệ thống là không cao hơn 7% mức giá họ bán ra được, nhất là khi một trong những đặc thù của ngành đồ uống là giá bán ra thị trường sẽ thay đổi theo mùa thì công ty phân phối không thể có một giá bán cố định cho các sản phẩm của mình.

Vì thế, nếu quy định mức chênh lệch giá 7% như trong Nghị định 108 – sẽ tạo ra một thủ tục hành chính phức tạp cho cả doanh nghiệp trong việc tuân thủ thực hiện, cũng như cho cơ quan thuế trong việc thực thi.  Hơn nữa, điều này sẽ dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro về thanh tra thuế, bị áp giá tính thuế, truy thu thuế…

Ngoài ra, nếu một công ty sản xuất đồng thời bán sản phẩm tới các công ty phân phối độc lập ngoài hệ thống thì các công ty phân phối có quan hệ công ty mẹ, công ty con sẽ phải chịu thiệt hơn các công ty độc lập. Như vậy, sẽ không bảo đảm được các quy định của Luật Cạnh tranh.

Thứ hai, việc thực hiện quyết toán thuế theo Thông tư 195 là rất khó thực hiện, khi các sản phẩm được bán ra khỏi các cơ sở sản xuất thì theo các quy định hiện hành, các sản phẩm đã bán ra thuộc quyền sở hữu của công ty con và công ty mẹ chỉ còn quyền sở hữu thương hiệu. Việc tính thuế theo giá bán ra của cơ sở thương mại cuối cùng vốn để tạo ra hiệu quả thu thuế tốt nhất lên các công ty sản xuất – sẽ vô hình chung đồng nhất hóa 2 quyền sở hữu thương hiệu và sở hữu tài sản. Do đó, nội dung này là không hợp lý.

Chưa kể, đối với các công ty mẹ có từ 2 cấp công ty con trong hệ thống thương mại của mình – sẽ có nhiều số liệu doanh thu, sản lượng tính thuế khác nhau (doanh thu cơ sở sản xuất bán ra, doanh thu cơ sở thương mại một thành viên bán ra, doanh thu cơ sở thương mại cổ phần khu vực bán ra). Vì vậy, việc tính thuế theo giá bán ra của cơ sở thương mại cuối cùng sẽ trở nên phức tạp, thiếu thực tế so với tình hình hoạt động chung của các công ty, doanh nghiệp trong ngành bia – rượu – nước giải khát.

Trường hợp cơ sở sản xuất thực hiện kê khai nộp thuế TTĐB với giá bán ra của các công ty cổ phần thương mại khu vực, sẽ làm nảy sinh vấn đề không biết doanh thu tính thuế sản lượng tiêu thụ sẽ được tính ở khâu nào; sản xuất bán ra, thương mại một thành viên bán ra hay thương mại cổ phần khu vực?… Dù xác định doanh thu tính thuế ở khâu nào, cũng sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn trong hạch toán về doanh thu tính thuế và doanh thu thực tế.

Trên cơ sở phân tích các vướng mắc trên, các doanh nghiệp trong ngành đề xuất cơ quan chức năng xem xét giữ nguyên cách xác định giá tính thuế TTĐB là giá bán ra của cơ sở sản xuất (như quy định tại Luật Thuế TTĐB hiện hành), trong cả 2 trường hợp: cơ sở sản xuất bán hàng qua các cơ sở kinh doanh thương mại có mối quan hệ công ty mẹ, công ty con với cơ sở sản xuất và cơ sở sản xuất bán hàng thông qua các cơ sở kinh doanh thương mại độc lập.

Đồng thời, xem xét lại quy định về cách thức tính thuế TTĐB đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu có thể hoạt động hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Giữ nguyên mức chênh lệch 10% giá bán tại cơ sở thương mại như trước đây.

Bên cạnh đó, cho phép lùi thời gian thực hiện Nghị định 108 và Thông tư 195 đối với các doanh nghiệp bia – rượu – nước giải khát đến thời điểm 01/01/2017 để các doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Thuế TTĐB đối với đồ uống có cồn đang tuân theo lộ trình tăng của Luật 70/2014/QH13 sẽ tăng dần lên 65% trong 03 năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016). Thời điểm này trùng với thời gian áp dụng các quy định mới mức chênh lệch 7% và cách xác định công ty thương mại mới khiến cho các doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất trong ngành đồ uống sẽ phải chịu mức thuế TTĐB cao hơn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

thuonghieucongluan.com.vn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: